Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Budujemy Strategię Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt


Plan włączenia społecznego
1. Opis przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga" stając przed nowym okresem programowania na lata 2014-2020 oraz koniecznością opracowania najważniejszego dla niej dokumentu: Lokalnej Strategii Rozwoju dokonała analizy i opracowała plan działania mający na celu jak najszersze włączenie lokalnej społeczności w proces opracowywania strategii. Takie podejście - maksymalne włączenie społeczności lokalnych - zapewni zaangażowanie wszystkich sektorów: publicznego - przedstawicieli samorządu, społecznego - przedstawicieli organizacji społecznych, pożytku publicznego, szeroko rozumianego III sektora, gospodarczego - przedstawicieli podmiotów gospodarczych, przedsiębiorców oraz mieszkańców regionu Stowarzyszenia. Pierwszym etapem włączenia społeczności lokalnych w proces tworzenia LSR będzie opracowanie ankiety (mającej na celu zbadanie potrzeb mieszkańców, problemów, wskazanie silnych i słabych stron, kierunków rozwoju regionu oraz kierunków działań Stowarzyszenia) i przeprowadzenie badania ankietowego za pośrednictwem: strony internetowej www.mrogapoleca.pl, mediów społecznościowych, wysyłki na e-mail bezpośrednio do respondentów oraz za pośrednictwem badania bezpośredniego prowadzonego przez ankietera. Wszystkie ankiety zostaną zliczone i opracowane pod kątem najczęstszych odpowiedzi (zestawiania ilościowe) oraz pod kątem najbardziej merytorycznych (zestawienie jakościowe). Stowarzyszenie posiada licencję na oprogramowanie komputerowe pozwalające na bezproblemową analizę ankietową. Wyniki badania po dokonaniu analizy zostaną przedstawione publicznie i konsultowane za pośrednictwem strony www LGD. Wyniki badania prezentowane będą również na spotkaniach konsultacyjnych. Następnym etapem włączenia społeczności lokalnej będzie organizacja spotkań informacyjno - konsultacyjnych we wszystkich gminach członkowskich (5 spotkań), na które zostaną zaproszenie przedstawiciele wszystkich sektorów. Informacja o spotkaniach będzie dostępna publicznie co przyczyni się do uczestnictwa osób i przedstawicieli organizacji nie współpracujących do tej pory ze Stowarzyszeniem. Na spotkaniach przedstawiona zostanie wstępna koncepcja LSR, definiowane będą problemy, obszary wsparcia, generowane będą pomysły i inicjatywy do późniejszej realizacji w ramach LSR. W ramach spotkań zostanie powołana grupa inicjatywna (składająca się z przedstawicieli wszystkich sektorów z wszystkich gmin członkowskich) z którą konsultowane będą kolejne prace nad Lokalną Strategią Rozwoju. Postępy prac na bieżąco publikowane będą na stronie internetowej LGD oraz profilu Facebook. Mieszkańcy, przedstawiciele organizacji, przedsiębiorcy i inni przez cały czas będą mieli możliwość wnoszenia uwag, pomysłów dotyczących strategii za pośrednictwem odpowiednich formularzy. Dodatkowo - przy okazji organizowanych przez LGD imprez i spotkań - będzie prowadzone badanie ankietowe oraz konsultacje zarysu strategii. W ten sposób przygotowana zostanie LSR, która również zostanie zamieszczona na stronie internetowej do konsultacji społecznych. Ostateczny dokument przyjęty zostanie przez Zarząd Stowarzyszenia, oraz umieszczony na stronach internetowych gmin członkowskich i Stowarzyszenia. Lokalna Strategia Rozwoju będzie finansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Opis zatrudnienia.

W najbliższym okresie - przygotowawczym - mającym na celu nawiązanie współpracy i porozumienia ze społecznością lokalną, partnerami Stowarzyszenia, organizacjami społecznymi współpracującymi ze Stowarzyszeniem, przedsiębiorcami i przedstawicielami samorządów oraz wypracowanie i stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia - LGD planuje oddelegować jedną osobę pełniącą funkcję - asystenta projektu. W zakres obowiązków pracownika wejdzie całość organizacji spraw związanych z konsultacjami społecznymi, organizacją spotkań z partnerami, częściowo prowadzenie spotkań konsultacyjnych oraz przygotowywanie dokumentacji do Lokalnej Strategii Rozwoju. Ma to na celu zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy lokalnej grupy działania, która jest niezbędnym elementem do prawidłowego przeprowadzenia procesu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Sprawna i efektywna praca przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału terenów wiejskich oraz przede wszystkim do sprawnego włączenia społeczności lokalnej w proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD. Zagwarantowanie skutecznej i wydajnej pracy biura stowarzyszenia, jest możliwe do osiągnięcia poprzez wskazane zaplecze administracyjne.

3. Zasady funkcjonowania biura zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru.

Adres biura Wnioskodawcy:                                                                                                                                        
Województwo: łódzkie
Powiat: łódzki wschodni
Gmina: Koluszki
Ulica: 11 Listopada 65

Funkcjonowanie biura:

- Wtorek - 8.00 - 16.00
- czwartek - 8.00 - 16.00

4. Adres strony internetowej:

- www.mrogapoleca.pl

5. Harmonogram spotkań:

Nazwa Gminy / Miejscowość / Termin

Gmina Koluszki - Koluszki - 15.09.2015                            
Gmina Miasto Brzeziny - Brzeziny - 26.10.2015                            
Gmina Brzeziny - Bogdanka - 31.08.2015                            
Gmina Rogów - Rogów - 16.09.2015                            
Gmina Jeżów - Jeżów - 26.08.2015                          

Data publikacji tego materiału: Czwartek, 29 Października 2015 Godzina: 09:00.

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery